Suomen Internet-yhdysliikennepiste uusii johtonsa

Suomen IP yhdysliikennepiste, FICIX ry, valitsi vuosikokouksessaan uuden hallituksen vuodelle 2016.
Toimintaa johtamaan puheenjohtajan ominaisuudessa valittiin FNE-Finland Oy:n toimitusjohtaja
Veli-Pekka Huttunen. Muut uudet hallituksen jäsenet tulevat Suomi Communications Oy:stä ja Netplaza Oy:stä.
Hallituksessa jatkavat DNA Oy ja CSC Oy.

Pitkäaikainen puheenjohtaja Jorma Mellin ei asettunut ehdolle jatkokaudelle.
“Toimintaa olen johtanut jo 14 vuotta ja nyt on oivallinen aika vaihtaa tekijöitä. Yhdistys on
näinä vuosina saavuttanut keskeisen aseman tietoverkkojen ytimenä ja se on omavarainen,
toimijaneutraali ja kansainvälisesti hyvin verkottunut”, kommentoi FICIX ry:n puheenjohtaja
Jorma Mellin. Mellin toivottaa uudelle hallitukselle menestystä ja toivoo, että digitalisoinnin
kärkihankkeita edistetään yhdysliikenteen ja koko suomalaisen yhteiskunnan eduksi myös tulevaisuudessa.

Tietoverkkojen yhteenliittämisessä FICIX ry on johtava toimija suomessa. Jäsenmäärä yhdistyksessä on 29
ja vuoden 2015 aikana toistaiseksi mitattu korkein liikennepiikki noin 65 Gbps (gigabittiä sekunnissa).
Yhdistys on varautunnut verkkoliikenteen huomattavaankin kasvuun sekä myös huoltovarmuustekijöihin
panostamalla palvelinsalien laitteistoihin ja toimintoihin voimakkaasti jo useiden vuosien ajan.

FICIX ry on on harjoittanut IP-yhdysliikennetoimintaa vuodesta 1993 ja sen jäseniä ovat kaikki
keskeiset suomessa liiketoimintaa harjoittavat tietoliikenneoperaattorit sekä palvelinsalit ja sisällöntuottajat.
FICIX ry ylläpitää yhdysliikennepisteitä sekä internetin juurinimipalvelimia Helsingissä, Espoossa ja Oulussa.