Jäsenyys

Yhdistyksen säännöt ja hakemuksen lomakkeeet

Hakiessaan jäsenyyttä hakija sitoutuu noudattamaan FICIX ry:lle laadittuja sääntöjä. Säännöt on syytä lukea läpi hyvin ennen jäsenhakemuksen tekemistä. Lisäksi hakija on velvollinen toimittamaan hakemuksen yhteydessä yhteystietonsa mielellään käyttäen FICIX ry:n laatimaa yhteystietolomaketta.

FICIX ry säännot
Yhteystietolomake (odt)  (docx) (pdf)
Jäsenhakemus

Jäsenyyden lisäksi palveluista tehdään erillinen sopimus jossa on määritelty palveluiden toimitus- ja purkuehdot. Lataa FICIX sopimus

Liikenteenvaidon sopimus ja hyvät toimintanormit (ohjeelliset)

General FICIX-peering agreement (doc)
General FICIX peering agreement (txt)

Peering etiquette v1 (doc)
Peering etiquette v1 (txt)

Jäsenhakemuksen toimittaminen

Jäsenhakemuksen tulee allekirjoittaa hakevan organisaation nimenkirjoittaja(t). FICIX hyväksyy sähköiset allekirjoitukset. Jäsenhakemukseen tulee liittää mukaan hakijan yhteystiedot FICIX:n yhteystietolomakkeella. Jäsenhakemus tulee toimittaa FICIX ry:n hallitukselle postitse tai sähköisesti. Lisäksi yhteystietolomake tulee toimittaa FICIX ry:lle sähköisesti.

Postitse jäsenhakemuksen voi lähettää seuraavaan osoitteeseen:

FICIX ry
P.O.Box 146
00180 Helsinki
Finland

Tietoja FICIX Partner ohjelmasta

FICIX Partner -ohjelma on jälleenmyyntimalli. Jälleenmyyjä voi olla yhdistyksen jäsen mutta se ei ole vaatimus. Lue lisää FICIX Partner -ohjelmasta Partner -valikosta.