Jäsenyys

Organisaationne on tervetullut jäseneksi FICIX:iin Tällä sivulla on ohjeita jäsenhakemukseen.

Yhdistykseen jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja ilmoittaa täyttävänsä jäsenille asetetut jäsenyyden ehdot, sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Jäsenten tulee parhaan kykynsä mukaan noudattaa yhdistyksen ohjeistoa hyvästä liikenteenvaihtotavasta (etiketti).

Yhdistyksessä ei ole henkilöjäseniä. Uudet jäsenet hyväksyy tai hylkää hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenten toivotaan osallistuvan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen ja kehittämiseen.

Jäsenyyden ehdot:

1. Jäsenen tulee harjoittaa yhdysliikennettä yhdistyksen yhdysliikennepisteessä.
2. Jäsenet sopivat keskenään liikenteenvaihdosta kahdenvälisin sopimuksin.
3. Yhdysliikennepisteen yli saa siirtää vain jäsenen itsensä reitittämien verkkojen liikennettä.
Yhdysliikennepistettä ei saa käyttää oletusreittinä tai transit-liikenteen välittämiseen.
4. Jäsenen tulee tarjota tai ylläpitää IP verkon palveluja yleisesti saatavilla sen tietoverkon kautta joka on ilmoitettu yhdysliikennepisteisiin liitettäväksi.
5. Jäsen ei saa harjoittaa Suomen lain tai EU-säännösten vastaista toimintaa.
6. Jäsen ei saa aiheuttaa häiriötä yhdysliikennepisteiden toiminnalle.
7. Jäsenen on oltava jonkin alueellisen Internet -rekisterin jäsen (RIR), esim. RIPE NCC.
8. Jäsenellä on oltava itselleen rekisteröity ja yleisessä reititystaulussa aktiivinen AS numero.
9. Jäsenen on luovutettava yhteystietonsa yhdistyksen käyttöön ja hyväksyttävä niiden julkaiseminen yhdistyksen jäsenistösivuilla.
10. Jäsenellä on salassapitovelvollisuus yhdistyksen toiminnan kautta saatuihin tietoihin muista jäsenistä.
11. Jäsen hyväksyy viestintävälineeksi yhdistysasioissa sähköpostin.
12. Jäsen liikennöi yhdysliikennepisteiden kautta omalla vastuullaan.
13. Yhdistyksen ja jäsenien väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisillä neuvotteluilla tai Suomen Asianajajaliiton sovittelumenettelyssä

Hakiessaan jäsenyyttä hakija sitoutuu noudattamaan FICIX ry:lle laadittuja sääntöjä. Säännöt on syytä lukea läpi hyvin ennen jäsenhakemuksen tekemistä. Lisäksi hakija on velvollinen toimittamaan hakemuksen yhteydessä yhteystietonsa, mielellään käyttäen FICIX ry:n laatimaa yhteystietolomaketta.