Tekniikka

TCP/IP-protokollapinossa yhdysliikenne toteutetaan ns. L2-tasolla. Seuraavassa kuvassa on esitetty yksinkertaistettu malli TCP/IP protokollapinoista ja FICIX:n suhteesta siihen.

tekninen_toteutus1

Kukin jäsen on velvollinen itse järjestämään fyysisen yhteyden FICIX:n kytkimeen. Yhteys toteutetaan useimmiten ns. pimeällä kuidulla, mutta myös mm. WDM-järjestelmiä voidaan tarvittaessa hyödyntää. Liittyminen on mahdollista myös jälleenmyyjän kautta VirtuaaliVLAN -yhteydellä, jolloin jälleenmyyjä voi toimittaa yhteyden jäsenen haluamaan osoitteeseen. Itse yhdysliikenne toteutetaan Ethernet-tekniikalla. Käytännössä Ethernetin päällä operaattorit välittävät IP-liikennettä, vaikka myös muut protokollat olisivat mahdollisia (esim. MPLS). Edellisessä kuvassa FICIX:n vastuulla on siis TCP/IP:ssä vain ns. linkkikerroksen toiminnallisuus eli Ethernet-verkko.

Yhdysliikennepisteiden kautta välitetään pääosin IPv4-liikennettä, mutta myös IPv6 ja multicast ovat mahdollisia. Periaatteessa FICIX:n arkkitehtuuri mahdollistaa nykyisellään myös muiden protokollien välittämisen Ethernet-kehysten avulla, vaikkei niitä virallisesti tuetakaan. Alla oleva kuva esittää, kuinka IP-datagrammi kuljetetaan Ethernet-kehyksessä. Ethernet-verkon kannalta IP on dataa.

tekninen_toteutus2

FICIX käyttää yhdysliikenteessä hyödyksi IEEE:n 802.1Q-standardin mukaisia VLAN-yhteyksiä siten, että IPv4- ja IPv6-liikenne kulkee kytkimessä MTU arvolla 1500 VLAN4:ssa ja MTU arvolla 9000 VLAN6:ssa.

Ensimmäisenä yhdysliikennepisteenä maailmassa FICIX tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden myös laatuluokallisen liikenteen välittämiseen. Laatuluokkatoiminnallisuus toteutetaan IEEE 802.1p:n avulla. Mahdollisessa ruuhkatilanteessa reaaliaikainen liikenne saa FICIX:n kytkimessä etuajo-oikeuden.

FICIX ry:n jäsenen voivat tehdä yhdysliikennöinnistä vikasietoisempaa liittymällä molempiin pääkaupunkiseudulla käytössä oleviin kytkimiin. Kytkimet eivät ole yhteydessä toisiinsa, vaan ne on tietoisesti haluttu erottaa, jotta mahdolliset häiriötilanteet saadaan rajoitettua vain toiseen kytkimeen. Kukin jäsen huolehtii itse yhteyksien järjestämisestä FICIX ry:n

tekninen_toteutus4