Tekniikka

Internetin käyttäjälle Internet näkyy maailmanlaajuisena tietoverkkona, jossa käytetään yhteistä IP-protokollaa (IP = Internet Protocol). Valmiiden ohjelmakirjastojen avulla on varsin helppo muodostaa yhteyksiä Internetin avulla maapallon toiselle puolelle. Toki yhteys on usein hitaampi, mitä kauemmas yhteys muodostetaan. Vaikka IP ominaisuuksiensa johdosta ei ole optimaalinen reaaliaikaisen liikenteen välittämiseen, mahdollistaa IP kuitenkin lähes rajattoman sovelluskehityksen ja palveluiden integroinnin yhteen verkkoarkkitehtuuriin.

 

kuva8

 

 

 

 

 

 

Todellisuudessa Internet muodostuu lukuisista (tuhansista) fyysisistä verkoista, jotka on kytketty toisiinsa. Mikään taho ei voi kontrolloida koko Internetiä, vaan kukin operaattori huolehti omasta verkostaan ja sen liittymisestä muihin Internetin verkkoihin. Internetin verkot on jaettu hallinnon perusteella niin, että jokaisella verkolla on oma tunnusnumeronsa (Autonomous System, AS). Myös FICIX:n jäsenellä on oltava oma rekisteröity verkkotunnus.

 

kuva9

 

 

 

 

 

 

FICIX on yksi paikka Internetissä, missä verkkoja yhdistetään. Internetin kautta muodostettu yhteys kahden tietokoneen välillä voi kulkea hyvinkin monen verkon kautta. IP-protokollaa käytetään päästä päähän ja IP-osoite on globaali (uniikki). Internetissä käytetyt verkkolaitteet (reitittimet) näkyvät periaatteessa myös verkon käyttäjille. Osittain näistä ominaisuuksista aiheutuu myös Internetiin liittyviä turvallisuusongelmia.

Alla on havainnollistettu Internetin kasvu BGP-reittien kehityksen avulla. Syyskussa 2003 erään FICIX-jäsenen reititystalussa oli n. 133000 reittiä.

 

kuva10

 

 

 

 

 

 

 

IP mahdollistaa hyvin monipuolisia sovelluksia. Suosituimpia sovelluksia Internetissä ovat mm.

Peer-to-peer -tiedostojen jako käyttäjien kesken
www
Sähköposti
Verkkopelit
IRC-keskusteluryhmät
Internet News –keskusteluryhmät
FTP-tiedonsiirto
Laitteiden etäkäyttö
Suojatut VPN-yhteydet (IPSEC)
IP-puhe (VoIP) & muu kommunikaatio
Neuvottelusovellukset