Tietoa

FICIX:n, kuten monien muidenkin Internetin yhdysliikennepisteiden (ns. cixit tai ixp:t), tehtävänä on toimia paikkana, jossa operaattorit voivat vaihtaa kustannustehokkaasti liikennettä muiden Internetin verkkojen kanssa. Jos yhdysliikennepistettä ei olisi tarjolla, joutuisivat operaattorit vaihtamaan liikennettä rakentamalla suoria yhteyksiä välilleen (ns. private peering). Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu tätä vaihtoehtoa neljän operaattorin välillä.

kuva1

Suora kahdenvälinen liikenteenvaihto on yleistä etenkin Internetin suurimpien operaattorien välillä, koska näillä jo liikennemäärät ovat niin suuria, etteivät yhdysliikennepisteet pysty täyttämään annettuja vaatimuksia. Monissa maissa ei ole tarjolla toimivaa yhdysliikennepistettä, jolloin ainoa mahdollisuus on toteuttaa yhdysliikenne suorien yhteyksien avulla. Suorien yhteyksien rakentaminen kannattaa yleensä vain, jos operaattoreiden välillä on suhteellisen paljon liikennettä.

Private peering ei ymmärrettävästi skaalaudu monien operaattorien välisiin yhteyksiin, koska yhteyksien määrä kasvaa voimakkaasti suhteessa operaattorien määrään. Esimerkiksi kahdella kymmenellä operaattorilla tarvittaisiin yhteensä jo lähes 100 yhteyttä täydellisen verkottumisen muodostamiseksi. Internetin yhdysliikennepisteet sen sijaan tarjoavat vaihtoehtoisen ratkaisun, jossa vain yhden tai muutaman fyysisen yhteyden avulla voidaan toteuttaa yhdysliikenne jopa kymmeniin muihin operaattoreihin (esitetty alla).

kuva2

Kuvassa ISP X saa yhden fyysisen yhteyden avulla loogisen yhteyden kaikkiin muihin operaattoreihin, jotka ovat kytkeytyneet yhdysliikennepisteeseen. Tällaisessa toteutuksessa on mahdollista harjoittaa yhdysliikennettä myös sellaisten operaattoreiden kesken, joiden välillä on vain vähäistä liikennettä. Lisää Internetin yhdysliikenteestä ja FICIX ry:n teknisestä toteutuksesta löytyy Tekniikka-osiosta.