ficix ry


Ohjeita jäsenhakemuksen tekemiseksi

 Jäsenyys    Tarvittavat asiakirjat ja Peering Agreement    Jäsenhakemuksen toimittaminen  


Jäsenyys

Mikäli organisaationne on halukas liittymään FICIX:iin, lukekaa tämän sivun ohjeet huolellisesti ennen jäsenhakemuksen lähettämistä.

Yhdistykseen jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja ilmoittaa täyttävänsä jäsenille asetetut jäsenyyden ehdot, sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Jäsenten tulee parhaan kykynsä mukaan noudattaa yhdistyksen ohjeistoa hyvästä liikenteenvaihtotavasta (etiketti).

Yhdistyksessä ei ole henkilöjäseniä. Uudet jäsenet hyväksyy tai hylkää hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenten edellytetään osallistuvan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen ja kehittämiseen.

Jäsenyyden ehdot:

1. Jäsenen tulee harjoittaa yhdysliikennettä yhdistyksen yhdysliikennepisteessä.
2. Jäsenet sopivat keskenään liikenteenvaihdosta kahdenvälisin sopimuksin.
3. Yhdysliikennepisteen yli saa siirtää vain jäsenen itsensä reitittämien verkkojen liikennettä.
Yhdysliikennepistettä ei saa käyttää oletusreittinä tai transit-liikenteen välittämiseen.
4. Jäsenen tulee tarjota tai ylläpitää IP verkon palveluja yleisesti saatavilla sen tietoverkon kautta joka on ilmoitettu yhdysliikennepisteisiin liitettäväksi.
5. Jäsen ei saa harjoittaa Suomen lain tai EU-säännösten vastaista toimintaa.
6. Jäsen ei saa aiheuttaa häiriötä yhdysliikennepisteiden toiminnalle.
7. Jäsenen on oltava jonkin alueellisen Internet -rekisterin jäsen (RIR), esim. RIPE NCC.
8. Jäsenellä on oltava itselleen rekisteröity ja yleisessä reititystaulussa aktiivinen AS numero.
9. Jäsenen on luovutettava yhteystietonsa yhdistyksen käyttöön ja hyväksyttävä niiden julkaiseminen yhdistyksen jäsenistösivuilla.
10. Jäsenellä on salassapitovelvollisuus yhdistyksen toiminnan kautta saatuihin tietoihin muista jäsenistä.
11. Jäsen hyväksyy viestintävälineeksi yhdistysasioissa sähköpostin.
12. Jäsen liikennöi yhdysliikennepisteiden kautta omalla vastuullaan.
13. Yhdistyksen ja jäsenien väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisillä neuvotteluilla tai Suomen Asianajajaliiton sovittelumenettelyssä

Hakiessaan jäsenyyttä hakija sitoutuu noudattamaan FICIX ry:lle laadittuja sääntöjä. Säännöt on syytä lukea läpi hyvin ennen jäsenhakemuksen tekemistä. Lisäksi hakija on velvollinen toimittamaan hakemuksen yhteydessä yhteystietonsa mielellään käyttäen FICIX ry:n laatimaa yhteystietolomaketta.Tarvittavat asiakirjat

  Ohjeet jäsenhakemuksen tekemiseksi
  FICIX ry:n säännöt
  Yhteystietolomake (odt) (pdf)
  Jäsenhakemus (txt)
  Hinnasto


Jäsenyyden lisäksi palveluista tehdään erillinen sopimus jossa on määritelty palveluiden toimitus- ja purkuehdot. FICIX sopimus

Peering

General FICIX peering agreement (doc)
General FICIX peering agreement (txt)

Peering Etiquette version 1.0(doc)
Peering Etiquette version 1.0(txt)


Jäsenhakemuksen toimittaminen

Jäsenhakemuksen tulee allekirjoittaa hakevan organisaation nimenkirjoittaja(t). Jäsenhakemukseen tulee liittää mukaan hakijan yhteystiedot FICIX:n yhteystietolomakkeella. Jäsenhakemus tulee toimittaa FICIX ry:n hallitukselle postitse tai sähköisesti. Lisäksi yhteystietolomake tulee toimittaa FICIX ry:lle sähköisesti sähköpostin välityksellä osoitteeseen: contact@ficix.fi

Postitse jäsenhakemuksen voi lähettää seuraavaan osoitteeseen:

FICIX ry
P.O.Box 146
00180 Helsinki
Finland

Tietoja FICIX Partner ohjelmasta

FICIX Partner -ohjelma on jälleenmyyntimalli. Jälleenmyyjä voi olla yhdistyksen jäsen mutta se ei ole vaatimus. FICIX Partner sopimus on ladattavissa tästä

Copyright © 2001-2015 Finnish Communication and Internet Exchange ry